Hållbart Evenemang

Hållbart Evenemang gör det stora och komplexa hållbarhetsarbetet till att bli enkelt och strukturerat!

Hållbart Evenemang utgår från De Globala Målen och täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. I vårt digitala verktyg plockar du poäng genom att svara på våra frågor. Vi har brutit ner det stora öppna området ”Hållbarhet” till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig som evenemangsarrangör. Vi vill underlätta känslan ”det är alldeles för stort, vart ska man börja?”.

Vi tror att vi kan skapa störst förändring om du som planerar evenemang förstår och vet varför varje fråga är viktig. Därför har vi valt att lägga ner mycket energi på frågans utformning, samt valt att dela upp rätt globalt mål och info nära tillhands vid varje fråga, allt för att underlätta för dig.

Möjligheten att ha relevant information vid rätt plats är en av de anledningar till att vi skapade detta verktyg, då vi många gånger hört hur mycket onödiga konsulttimmar det går åt när man måste arbeta med viktiga långa dokument, osäkerhet kring att svara på frågor med krångliga facktermer, att det tar lång tid att leta fram rätt information men också att få tag på personer som kan ge den information man behöver. Samtidigt känner man att tiden är knapp inför evenemanget och att arbetet med hållbarhet blir en börda. För att undvika detta har vi möjliggjort att du kan bjuda in medhjälpare för att undvika väntan på svar. Därmed sparar du tid och pengar och tappar inte kraften i hållbarhetsarbetet.

Med staplar för varje område och dess olika aspekter kan du få översikt över hur arbetet med hållbarhet går. Du kan då säkerställa hur ni som organisation ligger till och lättare delegera ut olika ansvarsområden. Med vår översiktslösning får du en tydlig bild över hur medvetna ni är som organisation.

Hållbart Evenemang bryter ner det stora arbetet och hjälper er att tänka till med planeringen och med rätt information på rätt plats ger vi er förutsättningar att förstå varför frågan är viktig i hopp om att ändra ett tankemönster.

Vill vi ge er de förutsättningar ni behöver för att svara på frågorna. Vårt mål är att vara en hjälpande hand för att lyckas att lära er och förstå hur ni kan tänka och varför det är viktigt.

Hållbart Evenemang lägger en grund för att du ska lyckas med att skapa ett mer hållbart evenemang. Samtidigt säkerställer Hållbart Evenemang att ditt evenemang blir mer lyckat, både för dig, för besökare och vår planet


Vi vill sänka barriärerna för medvetna arrangörer som vill ta ansvar för en hållbar framtid.